Tillatte ernæringspåstander

Publisert 28.09.2012     Sist endret 02.07.2013

En ernæringspåstand sier noe om egenskapene til en matvare, for eksempel at den inneholder lite fett eller sukker, eller at den er en kilde til et vitamin eller mineral. Kun de ernæringspåstandene som er oppført i påstandsforordningens vedlegg er tillatt.

Listen over de tillatte ernæringspåstandene er gitt i vedlegget til forordningen:

Lovdata: Direktelenke til "Tillatte ernæringspåstander" listet i vedlegg til påstandsforordningen

Fleksibel ordlyd

Det tillates en viss variasjon i selve formuleringen av hver påstand, hvis den nye formuleringen har samme betydning for forbrukeren. Det betyr for eksempel at det er tillatt å bruke påstanden «fettfattig», selv om det i forskriften står «lavt fettinnhold». «Lavt fettinnhold» og «fettfattig» antas å bety det samme for forbrukeren.

Les mer om fleksibel ordlyd: Hvor mye kan det avvikes fra den eksakte ordlyden i en tillatt ernæringspåstand eller en godkjent helsepåstand?

Bruksbetingelser

Ved bruk av en ernæringspåstand må produktet oppfylle de kriteriene som er satt for innhold av det stoffet den spesifikke påstanden omhandler. Hvis man for eksempel bruker påstanden lavt fettinnhold, kan produktet inneholde maks 3 g fett per 100 g for næringsmidler i fast form, eller maks 1,5 g fett per 100 ml for næringsmidler i flytende form.

Sammenlignende påstander

Det er satt spesielle krav til sammenlignende ernæringspåstander. Dette er påstander om hvordan en matvare er forskjellig fra en annen matvare, i betydningen redusert eller økt innhold av energi eller et næringsstoff. De sammenlignende påstandene er «redusert energiinnhold», «økt innhold av [næringsstoffets navn]», «redusert innhold av [næringsstoffets navn]» og «lett/light». Endringens størrelse skal alltid angis.

Matvarene som sammenlignes skal tilhøre samme kategori matvarer (være samme type produkt). Sammenlikningen skal ta utgangspunkt i et vektet gjennomsnitt av lignende produkter som finnes i det norske markedet, eller som er representativt for det norske markedet. Man skal ikke sammenligne med produkter kun fra egen virksomhet.

Eksempler:

  • Smakstilsatt yoghurt kan sammenlignes med andre smakstilsatte yoghurter - ikke med naturell yoghurt
  • Hard ost kan sammenlignes med andre harde oster - ikke med myke oster
  • Kumelk kan ikke sammenlignes med soyadrikk, som ofte brukes som erstatning for kumelk
  • Yoghurt kan ikke sammenliknes med hverken søtmelk eller sur melk

Utvidelse av listen over tillatte påstander

Listen over tillatte ernæringspåstander vil kunne bli utvidet eller endret dersom ny vitenskapelig kunnskap skulle tilsi et behov for dette.

Næringsmidler som ikke kan bære ernæringspåstander

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke ernæringspåstander om drikkevarer med mer enn 1,2 volumprosent alkohol. Unntaket er ernæringspåstander som viser til et lavt alkoholinnhold eller et redusert alkohol- eller energiinnhold.

Regelverkshenvisning:

  • Begrepet ernæringspåstand defineres i forordningens artikkel 2 (2) 1).
  • Bestemmelsene for bruk av ernæringspåstander gis i artikkel 8 og artikkel 9
  • De tillatte ernæringspåstandene med vilkår for bruk listes i forordningens vedlegg
  • Bestemmelsene om bruk av ernæringspåstander på alkoholholdige drikkevarer gis i artikkel 4 (3) og artikkel 4 (4)

Les mer i veilederen til regelverket for ernærings- og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?