Ny forskrift for melkeproteinene kaseiner og kaseinater

Publisert 27.01.2017     Sist endret 23.05.2017

Det er i EU fastsatt et nytt direktiv om kaseiner og kasinater. Det nye direktivet (direktiv (EU) 2015/2203) opphever det gamle direktivet 83/417/EØF.

Målet med det nye direktivet for kaseiner og kasientater er å gjøre fri flyt av kaseiner og kaseinater lettere og sikre lik konkurranse og samtidig sikre et høyt beskyttelsesnivå.

Endringer i det nye direktivet omhandler blant annet:

  • Mengden kaseiner og kaseinater til konsum tilpasses internasjonale standarder fra Codex Alimentarius (stan 290-1995)
  • Det innføres et krav om at kaseiner og kaseinater må oppfylle visse grenseverdier for å kunne anvendes for bearbeidelse i næringsmidler

Kasein og kaseinater er melkeproteiner som blant annet brukes ved bearbeidelse av næringsmidler, for eksempel ost. Det har siden 1983, hvor direktiv 83/417/EØF ble fastsatt, skjedd en faglig utvikling og nytt regelverk ivaretar denne faglige utviklingen.

For å gi næringen tid til nødvendig endring, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene før i 2018.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Direktiv (EU) 2015/2203 er fastsatt i EU

 

Desember 2016 
Høring

 

Høringsfrist 27.03.2017
Oppsummering og høringssammenstilling

Oversendes til LMD for videre oppfølging

 

Mai 2017 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitemøtet.

 05.05.2017
Fastsatt forskrift

Rettsakten er tatt inn i forskrift om kaseiner og kaseinater

 10.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22778050