Kunngjøring

Tilbakekalling av sesamfrø og produkter med sesamfrø fra India

Publisert 22.10.2020     Sist endret 17.11.2020

Sesamfrø med opprinnelse fra India og produkter med sesamfrø, blant annet bakeoff-produkter som inneholder sesamfrø med påvist etylenoksid må destrueres. Produktene kan ikke brukes til mat, fôr eller gjødsel.

Liste over produkter som tilbakekalles

Oversikt over produkter som omfattes finnes du på Matportalen. Listen oppdateres etter hvert som Mattilsynet mottar meldinger om hvilke produkter virksomhetene har trukket fra markedet

Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av sesamfrø som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener kan det gi økt kreftrisiko dersom det inntas i store mengder over tid. Både produkter og råvare skal derfor destrueres på en slik måte at det ikke går tilbake i mat- eller fôrkjeden. De skal ikke brukes som mat, dyrefôr eller gjødsel. Mattilsynet ber derfor virksomhetene om å destruere ved forbrenning.

Hvem er omfattet av tilbakekallingen?

Alle virksomheter som har mottatt og omsatt sesamfrø/produkter som inneholder sesamfrø og bakeoff-produkter fra de aktuelle partiene, er ansvarlige for å kalle tilbake varene fra markedet. De skal også informere forbrukerne om tilbakekallingen og hvilke produkter det gjelder.

Det er mange ulike varetyper som blir tilbakekalt. Det er derfor et omfattende arbeid med både kartlegging og tilbakekalling av varer.

Destruksjon

De tilbaketrukne varene skal destrueres ved forbrenning. Det er viktig at bedrifter som har avtaler om å levere kasserte produkter til dyrefôr er klar over at disse produktene skal destrueres.

Ikke akutt helsefare

Sesamfrø med opprinnelse India som inneholder etylenoksid representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid. Av den grunn er etylenoksid forbudt å bruke i EU/EØS, og grenseverdien for etylenoksid for mat og fôr er satt ved deteksjonsgrensen av stoffet.

Har du kjøpt sesamfrø eller produkter med sesamfrø?

Se hvilke varer det gjelder på Matportalen.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, Mattilsynet i Østfold og Follo, telefon: 91827716


Les mer

Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, Mattilsynet i Østfold og Follo, telefon: 91827716