Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 11.02.2019     Sist endret 11.02.2019

Mattilsynet har 11. februar 2019 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005.

Forskriften implementerer følgende fire forordninger i norsk rett:

  • Forordning 2018/685 endrer grenseverdier for abamektin, øl, fluopyram, fluxapyroksad, maleic hydrazide, sennepsfrøpulver og teflutrin.
  • Forordning 2018/686 endrer grenseverdier for klorpyrifos, klorpyrifos-metyl og triklopyr.
  • Forordning 2018/687 endrer grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron.
  • Forordning 2018/832 endrer grenseverdier for cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin.

 Se regelverksprosessen med høring

Mattilsynet fastsetter også forordning 2018/555 som gjelder et felles flerårig koordinert kontrollprogram for 2019-2021. Sistnevnte forordning har ikke vært sendt ut på høring fordi kravene i dette regelverket kun gjelder krav til myndighetenes gjennomføring av kontroll av plantevernmiddelrester i mat.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner