Endring av tids- og temperaturkrav ved transport av kjøtt

Publisert 15.12.2014     Sist endret 22.12.2017

I animaliehygieneforskriften endres tids- og temperaturkrav under lagring og transport av kjøtt.

Dagens krav vedrørende lagring og transport av kjøtt fra tamme hov- og klovdyr er gitt i animaliehygieneforskriften (forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt I, kapittel VII). Etter post mortem-undersøkelsen skal kjøttet kjøles omgående i slakteriet for å sikre en temperatur gjennom hele kjøttet på høyest 3 °C for slaktebiprodukter og 7 °C for annet kjøtt.

Denne temperaturen skal holdes under lagring og transport. Transport ved høyere temperaturer kan imidlertid finne sted dersom vedkommende myndighet tillater det, for å gjøre produksjon av bestemte produkter mulig, forutsatt at transport er i samsvar med kravene vedkommende myndigheter fastsetter og transporten ikke varer mer enn to timer.

EFSA (European Food Safety Authority) beskriver at kjøtt kan bli transportert ved høyere temperaturer enn gjeldende maksimumkrav til 7 °C uten å forårsake bakterievekst. Dette forutsetter at spesifikk maksimum transporttid er anvendt og at bakterieveksten er kontrollert med effektiv kjøling. Ettersom mesteparten av bakteriell forurensing foregår på overflaten, er det overflatetemperatur og ikke kjernetemperatur av slaktet som er avgjørende faktor for bakterievekst. EFSA anbefaler spesifikke kombinasjoner av maksimum temperatur i slaktet og transporttid som ikke øker bakterieveksten.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til ny forordning diskuteres i EU-kommisjonen

 

Høst 2015 

Last ned saksdokumentasjon

Referat fra EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken 3. des 2015
Forordningen vedtas i EU

 

Dato ikke bestemt 
Høring

 

 

Høringsfrist: 26.01.2018
 
Forordningen gjennomføres i Norge

 

Vår/sommer 2018 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22778047