Regelverksprosess

Regler for grenseverdier til kontrollformål, endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 13.04.2018     Sist endret 08.03.2019

Denne forskriften retter seg til de som skal kontrollere om det finnes rester av veterinære legemidler i mat. Hvis man ikke har riktig legemiddel for en sykdom eller art, kan veterinæren bruke et legemiddel som er godkjent til et annet dyreslag eller for andre sykdommer etter bestemte regler (Kaskaderegelverket- Artikkel 11 i direktiv 2001/82/EC – §5 Forskrift om bruk av legemidler til dyr). Dette gjelder når legemidlet er vurdert og godkjent for minst et dyreslag og finnes på en liste (Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) No 37/2010 - Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr) over godkjente stoffer.

Tidligere har det vært slik at hvis man for eksempel finner rester av et legemiddel i en geit for et legemiddel som bare er godkjent for ku – så har man måtte kaste kjøttet. Denne nye forordningen gir en oppskrift på hvordan man kan bruke de grenseverdiene som allerede er bestemt for de ulike næringsmidlene, og overføre dem til bruk på andre næringsmiddel på en måte som gir trygghet for forbrukeren.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsakt vedtatt i EU

Rettsakt 2018/470

 21.03.2018
 
Høringsfrist

 

 03.06.2018
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Ikke fastslått 
Fant du det du lette etter?