Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – februar 2019

Publisert 11.02.2019     Sist endret 11.02.2019

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften.

Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt seks nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Forordning (EU) 2018/1991 som godkjenner omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470 2470
  • Forordning (EU) 2018/2016 som godkjenner omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2018/2017 som godkjenner omsetning av sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/108 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lipidekstrakt fra Antarktisk krill (Euphasia superba) etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/109 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/110 som godkjenner utvidelse av bruk av frøolje fra Allanblackia som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 08.03.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2018/1991, forordning (EU) 2019/108, forordning (EU) 2019/109 og forordning (EU) 2019/110 i EØS-avtalen.

 08.05.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene 2018/1991, 2019/108, 2019/109 og 2019/110 i norsk rett.
 

Forskrift 9. mai 2019 nr. 643 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

Dato: 21.05.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2018/2016 og forordning (EU) 2018/2017 i EØS-avtalen.

 11.06.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/2016 og forordning (EU) 2018/2017 i norsk rett.

Forskrift 17. juni 2019 nr. 762 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 17.06.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69