Regelverksprosess

Oppdatering av unionslisten over ny mat – februar 2019

Publisert 11.02.2019     Sist endret 11.02.2019

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften.

Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt seks nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Forordning (EU) 2018/1991 som godkjenner omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470 2470
  • Forordning (EU) 2018/2016 som godkjenner omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2018/2017 som godkjenner omsetning av sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/108 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lipidekstrakt fra Antarktisk krill (Euphasia superba) etter forordning (EU) 2015/2283 og som endrer forordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/109 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470
  • Forordning (EU) 2019/110 som godkjenner utvidelse av bruk av frøolje fra Allanblackia som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 08.03.2019
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2018/1991, forordning (EU) 2019/108, forordning (EU) 2019/109 og forordning (EU) 2019/110 i EØS-avtalen.

 08.05.2019
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene 2018/1991, 2019/108, 2019/109 og 2019/110 i norsk rett.
 

Forskrift 9. mai 2019 nr. 643 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 21.05.2019
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordning (EU) 2018/2016 og forordning (EU) 2018/2017 må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet hovedkontoret, tlf 22 77 89 69