Revisjon av ny mat-forordningen

Publisert 01.09.2015     Sist endret 11.04.2016

EU vedtok en ny forordning om ny mat 25. november 2015. Den nye forordningen vil erstatte dagens ny mat-forordning (forordning (EF) nr. 258/97) og forordningen som gir regler om offentliggjøring av informasjon i søknader om godkjenning av ny mat (forordning (EF) nr. 1852/2001).

Forordningen trådte i kraft 31. desember 2015, men de materielle bestemmelsene gjelder først fra 1. januar 2018.

De viktigste endringene i den nye forordningen:

  • Definisjonen av ny mat oppdateres og klargjøres
  • Godkjenningsprosedyren for ny mat blir enklere, mer effektiv og transparent. Godkjenningsprosedyren sentraliseres på EU-nivå. Alle søknader om godkjenning av ny mat skal sendes til EU-kommisjonen, som deretter kan be EFSA om en risikovurdering.
  • Det eksisterende systemet med individuelle godkjenninger erstattes av et system med generelle godkjenninger, og det eksisterende systemet med individuelle godkjenninger erstattes av generelle godkjenninger. Godkjente ny mat-produkter vil inkluderes i en unionsliste. Notifikasjonsprosedyren vil fjernes. Ny mat som er godkjent etter den gjeldende ny mat-forordningen, skal fortsatt kunne omsettes, og vil inkluderes i unionslisten over ny mat.
  • For ny mat som er tradisjonelle matvarer fra tredjeland innføres en meldeordning som er basert på en forenklet risikovurdering. Risikovurdering og risikohåndtering skal basere seg på bruk i lang tid og uten at det er påvist helseskader («history of safe use»). Dersom søkeren har vist at næringsmiddelet tradisjonelt har vært brukt i et tredjeland i minst 25 år, og hvis ikke en medlemsstat eller EFSA legger fram en vitenskapelig dokumentert innvending mot at produktet er trygt, kan næringsmiddelet inkluderes i unionslisten.
  • Det blir mulig å gi individuelle godkjenninger med databeskyttelse i en periode på maksimalt inntil 5 år, når det er utviklet ny kunnskap.

Les mer om arbeidet med dette regelverket og prosessen med å gjennomføre det i norsk regelverk.

Fant du det du lette etter?