Bestilling til VKM: Risikovurdering av Listeria monocytogenes for gravide og utsatte grupper

Publisert 30.06.2017     Sist endret 20.06.2018

Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å revidere rådene som gis til gravide med tanke på bakterien Listeria monocytogenes.

Bakgrunn: Gjennom det forbrukerrettede nettstedet Matportalen, gir Mattilsynet advarsler og kostholdsråd til ulike grupper. En av disse er «gravide og utsatte grupper».

Det er viktig å holde slike mikrobiologisk begrunnede advarsler til publikum oppdaterte. Siste revisjon var i 2009, og vi ønsker å starte oppdatering med advarsler og råd om Listeria monocytogenes, som er beskrevet flere steder og i ulike artikler på Matportalen. Ved gjennomgangen av kostrådene for gravide ble det spesielt tydelig at det er et behov for å rydde opp. Vi vet også at ny kunnskap om vekst og overlevelse av listeriabakterien i ulike produkter, gjør at rådene bør oppdateres.

Denne bestillingen til VKM er et første skritt på veien mot en slik gjennomgang og rydding. Da det er flere etater som rådgir samme gruppe, vil Mattilsynet også ønske å samkjøre rådene og forenkle informasjonen, der det er mulig. Helsedirektoratet og FHI er orientert om at Mattilsynet nå ber om en slik risikovurdering fra VKM.

Mattilsynet ønsker velkommen innspill til selve bestillingen som skal gå til VKM nå før sommerferien. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Risikovurdering bestilles

Bestilling til Vitenskapskomiteen for mattrygghet av risikovurdering av Listeria monocytogenes for gravide og utsatte grupper.

Mattilsynet tar i mot innspill til bestillingen av risikovurderingen. Disse må sendes skriftlig innen 10 dager, til tuber@mattilsynet.no. Mattilsynet vil vurdere alle innspill, men presiserer at alle innspill ikke kan etterkommes.

 

 

Frist for innspill: 18.08.2017
Bestilling av risikovurdering

Mattilsynet har formelt sendt bestillingen av risikovurdering av Listeria monocytogenes for gravide og utsatte grupper til VKM

 11.07.2017
VKM publiserer risikovurderingen av Listeria monocytogenes for gravide og utsatte grupper
 13.06.2018
Mattilsynet vurderer om det er behov for å endre rådene til gravide.

Eventuelle endringer vil gjøres i samarbeid med andre rådgivende etater, som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Arbeidet med å revidere rådene starter høsten 2018 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turid Michelle Berglund, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 80