Regelverksprosess

Endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften

Publisert 05.02.2019     Sist endret 14.02.2019

Endringene retter seg mot virksomhetenes prøvetaking av næringsmidler etter forordning (EF) 2073/2005 Mikrobiologiske kriterier.

  • Regelverket oppdateres fordi analysemetoder og navn på bakterier endres i takt med ny kunnskap.
  • Spirer kan gi vekst av Listeria monocytogenes. I dagens regelverk er det en fotnote som gjør dette mulig å misforstå, fotnoten slettes for å klargjøre regelverket.
  • Det er en åpning i regelverket for å bruke alternative og opphavsrettslige analysemetoder. Kravene for å bruke disse metodene har vært uklare, derfor har man spesifisert et eksisterende krav til alternative metoder og laget et nytt krav for opphavsrettslige metoder.
  • Disse endringene gjør at man må definere tre nye begreper.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU 2017

 

 
 
Høring

 

Høringsfrist: 05.05.2019
 

Vi venter på at forordningen skal tas inn i EØS avtalen 2019

 

 
 
Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett. Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS - komiteen

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver, seksjon for hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf: 22 77 80 39