Nye maksimumsgrenser for vitamin E, vitamin B6, jern og sink i kosttilskudd

Publisert 25.05.2020     Sist endret 19.07.2023

Mattilsynet foreslår å fastsette nye særnorske maksimumsgrenser for vitamin E, vitamin B6, jern og sink i kosttilskuddforskriften. Det etableres samtidig spesifikke merkekrav for disse vitaminene og mineralene.

I juni 2017 ble det fastsatt nye særnorske maksimumsgrenser for folsyre, magnesium, kalsium, vitamin C og vitamin D i kosttilskudd (se kosttilskuddforskriften). Det ble samtidig innført fire ulike alderskategorier for maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose i kosttilskuddforskriften (småbarn, barn, unge og voksne fra 18 år).

Samtidig ble de øvrige nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften midlertidig opphevet, ettersom de ikke var oppdatert i henhold til ny kunnskap om risiko og inntak av vitaminer og mineraler fra kostholdet. Du kan lese høringsbrevet fra 2017 her: Høringsbrev kosttilskuddforskriften 9 nov 2016

Det vil trinnvis foreslås å etablere flere nye maksimumsgrenser på grunnlag av oppdatert kunnskap. Nå foreslås nye maksimumsgrenser for vitamin E, vitamin B6, jern og sink i kosttilskudd.

Oppdatering 24. juni 2020. Vi har nå rettet opp feil i endringsforskriften som ble sendt på høring 25. mai. Vennligst se korrigert forskrift under saksdokumentasjon, og forklaring i dokumentet «Korrigering til høring kosttilskudd 24. juni». Høringsfristen utvides til torsdag 10. september 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

Høringsfrist 10.09.2020
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

ArcticSource1 AS 14.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 11.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 10.09.2020
Au Naturel (UK), Inc. Norway 10.09.2020
Norges NaturmedisinSentral 10.09.2020
Faun Pharma AS 10.09.2020
Norwegian Directorate of Health 10.09.2020
Orkla Health AS 09.09.2020
Privat innsender 08.09.2020
Vitalkost AS 08.09.2020
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn 07.09.2020
Takeda 01.09.2020
Veterinærinstituttet 21.08.2020
Sjømat Norge 14.08.2020
Forskningsrådet 29.07.2020
Landbruks- og matdepartementet 30.06.2020

Vurdering av høringssvar og forslag til forskrift

 

Våren 2023 
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

ArcticSource1 AS 14.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 11.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 10.09.2020
Au Naturel (UK), Inc. Norway 10.09.2020
Norges NaturmedisinSentral 10.09.2020
Faun Pharma AS 10.09.2020
Norwegian Directorate of Health 10.09.2020
Orkla Health AS 09.09.2020
Privat innsender 08.09.2020
Vitalkost AS 08.09.2020
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn 07.09.2020
Takeda 01.09.2020
Veterinærinstituttet 21.08.2020
Sjømat Norge 14.08.2020
Forskningsrådet 29.07.2020
Landbruks- og matdepartementet 30.06.2020

Oversending til Helse- og omsorgsdepartementet

Mattilsynet oversender utkast til forskriftsendring til Helse- og omsorgsdepartementet.

 08.06.2023
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

ArcticSource1 AS 14.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 11.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 10.09.2020
Au Naturel (UK), Inc. Norway 10.09.2020
Norges NaturmedisinSentral 10.09.2020
Faun Pharma AS 10.09.2020
Norwegian Directorate of Health 10.09.2020
Orkla Health AS 09.09.2020
Privat innsender 08.09.2020
Vitalkost AS 08.09.2020
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn 07.09.2020
Takeda 01.09.2020
Veterinærinstituttet 21.08.2020
Sjømat Norge 14.08.2020
Forskningsrådet 29.07.2020
Landbruks- og matdepartementet 30.06.2020

Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte forskrift om endring i kosttilskuddforskriften 5. juli 2023.

Endringsforskriften ble kunngjort på Lovdata 7. juli 2023.

 

Det ble ikke fastsatt grenseverdier og merkekrav for vitamin B6. Se også nyhetsartikkelen Nye maksimumsgrenser for jern, sink og vitamin E i kosttilskudd.

 05.07.2023
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

ArcticSource1 AS 14.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 11.09.2020
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 10.09.2020
Au Naturel (UK), Inc. Norway 10.09.2020
Norges NaturmedisinSentral 10.09.2020
Faun Pharma AS 10.09.2020
Norwegian Directorate of Health 10.09.2020
Orkla Health AS 09.09.2020
Privat innsender 08.09.2020
Vitalkost AS 08.09.2020
Nasjonalt Kompetansenettverk for legemidler til barn 07.09.2020
Takeda 01.09.2020
Veterinærinstituttet 21.08.2020
Sjømat Norge 14.08.2020
Forskningsrådet 29.07.2020
Landbruks- og matdepartementet 30.06.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 69