Faktaartikkel

Tolkning av kosttilskuddforskriften

Publisert 13.05.2015     Sist endret 13.05.2015

Veilederen om kosttilskudd er planlagt oppdatert. Tolkninger av kosttilskuddforskriften som gjøres før denne oppdateringen vil inntil videre legges her (fra mai 2015).

1. Ny terminologi – merking av referanseverdi for vitaminer og mineraler

Kosttilskudd skal i følge kosttilskuddforskriften merkes med mengden næringsstoffer per døgndose. Videre står det i forskriften at mengdeinnholdet av vitaminer og mineraler også skal angis som prosentandel av de referanseverdiene som finnes i næringsdeklarasjonsforskriften vedlegg 1, når slike finnes (se kosttilskuddforskriften § 8 tredje ledd). De øvrige bestemmelsene i næringsdeklarasjonsforskriften gjelder ikke for kosttilskudd. (se direktiv 2002/46 om kosttilskudd fortekst nr. 8).

Næringsdeklarasjonsforskriften er imidlertid opphevet, og ble erstattet av bestemmelsene i matinformasjonsforskriften 13. desember 2014. Det framgår av matinformasjonsforskriften at henvisningene i næringsdeklarasjonsforskriften skal forstås som henvisninger til matinformasjonsforordningen. Dette innebærer at mengdeinnholdet av vitaminer og mineraler nå skal angis som prosentandel av de referanseverdiene som finnes i vedlegg XIII, del A i matinformasjonsforordningen.

I matinformasjonsforordningen brukes betegnelsen «referanseinntak»:

«Vedlegg XIII

Referanseinntak

Del A - Daglig referanseinntak av vitaminer og mineraler (voksne)

1. Vitaminer og mineraler som kan deklareres, og referanseverdier for næringsstoffer»

Selv om betegnelsen referanseverdi fortsatt kan brukes, anbefaler Mattilsynet at ordlyden i den nye matinformasjonsforordningen brukes – dvs. «referanseinntak», slik at terminologien er lik for kosttilskudd og andre næringsmidler. Det vil være lettere for forbrukeren å forstå når man finner det samme begrepet på kosttilskuddet som på matvaren.

Hvis man ønsker å bruke et akronym, f.eks. RI for referanseinntak, skal forkortelsen forklares et annet sted på emballasjen.

Fant du det du lette etter?