Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Veileder: Klassifisering av næringsmidler til spesielle medisinske formål 22.06.2018 PDF
Guidance: Commission Notice on the classification of Food for Special Medical Purposes 25.11.2017 PDF

Regelverk og veiledning