Veiledere

Publisert 25.10.2012     Sist endret 22.06.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder: Klassifisering av næringsmidler til spesielle medisinske formål 22.06.2018 PDF
Guidance: Commission Notice on the classification of Food for Special Medical Purposes 22.06.2018 PDF
Veileder til forskrift om medisinske næringsmidler 24.10.2012 PDF

Regelverk og veiledning