Røykaromaer


Publisert 14.11.2012 | Sist endret 09.01.2013

Røyking kan foregå ved tradisjonell røyking med spon, eller med regenerert røyk. Regenerert røyk er framstilt ved forstøving av kommersielt omsatt "flytende røyk" (røykaroma). I begge tilfeller foregår røykingen i et røykekammer eller røykerom. Regenerert røyk gir samme effekt som tradisjonell røyking, men er mindre helseskadelig. Røyken gir både en smak og en farge på yttersiden av produktet.

Flytende røyk (også kalt "renset røyk") kan også pensles/ dusjes/ dryppes på produktet før varmebehandling, evt. på pølseskinnet før stapping av pølser. Injisering av flytende røyk brukes bare på et fåtall spesialprodukter. Man kan også bruke «røykpulver» rett i farseblandinger, men dette er heller ikke veldig vanlig.

Merking av produkter med røykaroma:

Forbrukerne skal informeres dersom røyksmaken i et bestemt næringsmiddel skyldes tilsetning av røykaromaer.

Røyking som foregår enten ved tradisjonell røyking med spon eller med regenerert røyk framstilt av flytende røyk (røykaroma), kan kalles røykte. Dersom flytende røyk er benyttet, skal dette angis i merkingen som "røykaroma".

Dersom produktene har blitt dusjet, dyppet, injisert eller på annen måte enn ved røyking fått tilsatt røykaroma, kan de ikke kalles «røykt". I stedet kan uttrykk som f.eks. "med røyksmak " anvendes. "Røykaroma" skal angis i merkingen av produktet.

Mattilsynet tolkning er i tråd med tolkningen i andre land i Europa.

Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (Aromaforskriften)

EU-regelverk:

Forordning (EF) nr. 2065/2003 om røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler

Forordning (EF) nr. 627/2006 gir krav til prøvetaking, identifikasjon og karakterisering av primære produkter

Fant du det du lette etter?