Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften


Publisert 27.09.2017 | Sist endret 27.09.2017

Mattilsynet har 26. september 2017 fastsatt en forskrift om endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Rettsakten endrer bruker-betingelser og spesifikasjoner for visse tilsetningsstoffer i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012.

Forskriften implementerer 5 forordninger.

Forskriften gjennomfører følgende forordninger i norsk rett:

  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/839 av 17. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av nitritt (E 249–250) i «golonka peklowana»
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/871 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater (E 338–452) i visse typer bearbeidet kjøtt
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/874 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av butan (E 943a), isobutan (E 943b) og propan (E 944) i fargepreparater
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1270 av 14. juli 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av kaliumkarbonat (E 501) på skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1271 av 14. juli 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av silisiumdioksid (E 551) i kaliumnitrat (E 252) 

Se Endring i forskriften om tilsetningsstoffer som følge av forordningene EU2017/839, EU2017/871, EU2017/874, EU2017/1270 og EU2017/1271

For mer informasjon se regelverksprosessen:
Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (høringsfrist 31.08.2017)

Fant du det du lette etter?