Utkast til VKM-bestilling: Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking

Publisert 27.11.2018     Sist endret 11.02.2019

Mat skal ikke inneholde fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. En god oversikt over potensielt helsefarlige stoffer i mat er viktig for å kunne prioritere hvilke stoffer og hvilke matvarer Mattilsynet bør overvåke. Mattilsynet ber derfor Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å utarbeide en oversikt over, og rangering av, fremmedstoffer i mat som kan utgjøre en helserisiko. Vurderingen vil bidra til at Mattilsynet kan være kunnskapsbasert i sin prioritering av hvilke stoffer i mat som skal overvåkes i fremtiden. Vurderingen vil også brukes til å utarbeide og formidle råd til virksomheter, forbrukere og andre grupper i samfunnet, og til å utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinja under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til VKM-bestillingen: Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking.

 

Høringsfrist 19.12.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Andreassen, seniorrådgiver seksjon Fremmedstoffer og EØS, tlf. 99 54 44 55