VKM-bestilling: Scenariofremstilling av kvikksølveksponering fra fisk, med fokus på sårbare grupper

Publisert 07.03.2018     Sist endret 26.03.2018

Mattilsynet ønsker å bestille en scenariofremstilling som viser kvikksølveksponering fra fisk med fokus på sårbare grupper, i tillegg til en oversikt over norske fiskearter med høyt innhold av kvikksølv.

Det finnes forskjellige former av kvikksølv, både uorganiske og organiske. Som oftest måles totalkvikksølv i fisk og annen sjømat. Den organiske formen metylkvikksølv utgjør som regel hoveddelen, opptil 100% i fisk. Metylkvikksølv kan blant annet skade utviklingen av sentralnervesystemet, derfor er foster og små barn spesielt sårbare for forhøy eksponering. Metylkvikksølv finnes i all fisk, men nivåene varierer mye avhengig av fiskeslag, størrelse og hvor fisken er fanget.

Til tross for at fisk inneholder noe metylkvikksølv, er fisk en viktig bestanddel av kostholdet, og kan blant annet forebygge hjerte og karsykdommer. Som regel er de positive effektene av å spise fisk høyere enn de negative. Men dersom metylkvikksølvinntaket blir for høyt vil muligens de negative helseeffektene overveie de positive.

Den europeiske myndighet for mattrygghet European Food Safety Authority (EFSA) har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for metylkvikksølv til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt. For uorganisk kvikksølv er tolerabelt ukentlig inntak satt til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt (ESFA, 2012). Bidraget fra fisk til inntaket av uorganisk kvikksølv er usikkert, men selv ved beregninger der det antas høy andel uorganisk kvikksølv i fisk (20%) og annen sjømat (50 %) konkluderte EFSA i 2012 at det er lite sannsynlig at nivåene i mat fører til overskridelse av TWI for uorganisk kvikksølv. Når det gjelder metylkvikksølv, kan konsum av enkelte typer sjømat føre til overskridelse av TWI.

• Mattilsynet ønsker å bestille en scenariofremstilling som viser kvikksølveksponering fra fisk med fokus på sårbare grupper.

• I tillegg har mattilsynet bedt om en liste over norske arter med høyt innhold av kvikksølv.

Datagrunnlaget for vurderingen vil samles inn og systematiseres fra allerede opparbeidede data om kvikksølv i fisk fra Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet og Niva. I tillegg vil man bruke diverse kostholdsundersøkelser for å kunne si noe om hvor mye fisk som spises.

Fritidsfiske, og konsum av selvfanget fisk er betydelig i deler av befolkningen. Et sentralt spørsmål i denne risikovurderingen vil være om sårbare grupper som lever i områder med forhøyet kvikksølvkonsentrasjon i fisk og som spiser mye selvfanget fisk, står i fare for å innta for mye metylkvikksølv over tid.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM om scenariofremstilling av kvikksølveksponering fra fisk.

 

Frist: 26.03.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Oda Walle Almeland, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 92 41