Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 6. februar 2019)

Publisert 09.01.2019     Sist endret 09.01.2019

Mattilsynet hører implementering fem forordninger som endrer regelverket for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer (forordning 396/2005).

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet
I rettsaktene som er på høring endres det grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene abamektin, acibenzolar-S-metyl, difenylamin, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, penoxsulam, isofetamid, klopyralid, lambda-cyhalothrin, oxadixyl, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B, tebukonazol, triflumizol og triflumuron. Høringen omfatter forordningene (EU) 2018/960, 2018/1049, 2018/1514, 2018/1515 og 2018/1516. Forordningene er allerede vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Høringen gjelder implementering av disse forordningen i norsk forskrift. Implementering av disse forordningene i norsk regelverk krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender på høring foreslåtte endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i mat og fôr.

 

 06.02.2019
 

Regelverksfastsettelse

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Haarstad Gudmundsdottir, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 43