Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester


Publisert 20.03.2017 | Sist endret 20.03.2017

Mattilsynet har 20. mars 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005.

Forskriften gjennomfører følgende forordninger i norsk rett:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av cymoksanil, fosfan og fosfidsalter samt natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat i eller på visse produkter.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1822 av 13. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion og tiodikarb i eller på visse produkter.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen i eller på visse produkter.

For mer informasjon, se regelverksprosessene:

 
Høring forordning (EU) 2016/1785.

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 21. oktober 2016) Høring forordning 2016/1822 (SANTE/10024/2016) og 2016/1866 (SANTE/10450/2016).

Fant du det du lette etter?