Kunngjøring

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert 10.07.2018     Sist endret 10.07.2018

Mattilsynet har 9. juli 2018 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forskriften implementerer fire forordninger. Tre av rettsaktene endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter.

Forskriften gjennomfører følgende forordninger i norsk rett:

Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018 erstatter vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 som endrer grenseverdier for ametoktradin, klorpyrifos-metyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion og natriumklorid i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 som endrer grenseverdier for kvikksølvforbindelser i eller på visse produkter.

Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 som endrer grenseverdier for 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor og lufenuron i eller på visse produkter.

Forordning (EU) No 2018/62 endrer vedlegg I til Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005 og erstatter vedlegg I fastsatt ved forordning (EU) nr. 752/2014. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 lister opp hvilke produkter det er fastsatt grenseverdier (MRL) for i dette regelverket. For enkelte produkter som endrer plassering i vedlegget gjelder ikke ny plassering som kan ha betydning for MRL der det er fastsatt gruppe MRL før 1.1.2020.

Endringene fastsatt ved forordning 2018/70 og forordning 2018/73 gjelder umiddelbart.

Nye MRLer som endres ved forordning 2018/78 gjelder fra 8. august 2018 (i Norge og EU). For MRLer som endres ved denne forordningen vil det gjelde overgangsordninger for produkter som det kan dokumenteres at er produsert i EU/EØS før 8 august 2018 eller som er importert til EU/EØS før 8. august 2018.

For mer informasjon se regelverksprosesser/høringer: Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 22. mars 2018)

Fant du det du lette etter?