Tilsyn med bunkring av drikkevann på skip i Stavangerområdet i 2010

Publisert 18.10.2010     Sist endret 18.10.2010

Mattilsynet gjennomførte i løpet av våren og sommeren 2010 tilsyn ved 16 havner/ marinebaser og 10 skip/ferger i Stavanger området. Det ble avdekket få regelverksbrudd under inspeksjonen, men Mattilsynet fant enkelte forbedringspunkter.

Kvaliteten på drikkevannet som bunkres fra de undersøkte havner/ marinbasene i distriktet er helsemessig trygt.

 

Gode resultater

Det ble ikke påvist tarmbakterien E. coli eller koliforme bakterier ved noen av de undersøkte prøvene.

Virksomhetene hadde tilfredsstillende prosedyrer for bunkring, prøvetaking og renhold av lagringstanker på land og om bord i ferger/båter.

Enkelte forbedringspunkter

Enkelte forbedringspotensialer som f.eks manglende beskyttelse av tappestusser mot skadedyr/fugl ble funnet. Her ble det gitt veiledning ovenfor virksomhetene.

 

Dette er et område Mattilsynet har ført lite tilsyn med tidligere. Dette på tross av at forsyningsbasene/havnene for supplyskip forsyner store mengder drikkevann til installasjoner i Nordsjøen i tillegg til eget forbruk om bord. Dette var derfor også en god anledning til å følge opp eventuelle regelverksbrudd. Resultatene viser imidlertid at det ble avdekket få regelverksbrudd under inspeksjonene.

Under tilsynet ble det ble satt fokus på:

  • Benyttes vann fra godkjente vannverk?
  • Virksomhetens interne rutiner inkludert prøvetaking ved bunkring av drikkevann
  • Opplegg for tilgang til egne slanger og tilkoblinger til vannbunkring - var disse hygienisk tilrettelagt?
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Egil Halvorsen, seniorrådgiver, distriktskontoret for Midt-Rogaland, tlf. 51 68 52 62.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Egil Halvorsen, seniorrådgiver, distriktskontoret for Midt-Rogaland, tlf. 51 68 52 62.