Helserisikovurdering av genmodifiserte planter med Cry-proteiner

Publisert 25.04.2012     Sist endret 17.10.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag fra Mattilsynet utført en helserisikovurdering av genmodifiserte planter til bruk som mat og fôr som har fått innsatt gener som uttrykker Cry-proteiner. Vurderingen er viktig i forhold til produktvurderinger av genmodifisert mat og fôr som inneholder slike proteiner.

Av de genmodifiserte mat- og fôrplantene som er godkjente i EU i dag, har mange fått satt inn ett eller flere gener fra bakterien Bacillus thuringiensis som koder for Cry-proteiner. Hensikten med å sette inn slike gener, er å gjøre plantene motstandsdyktige mot insektangrep. Cry-proteiner kan tenkes å virke som et såkalt immunologisk adjuvans. Adjuvanser har den egenskap at de kan fremme og forsterke immunreaksjoner mot andre allergener i maten, og dermed føre til øket utvikling av allergi. Med bakgrunn i dette, bestilte Mattilsynet en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om sannsynlighet for helserisiko ved tilstedeværelse av gener fra Bacillus thuringiensis som uttrykker Cry-proteiner i genmodifiserte planter til bruk som mat og fôr.

Mattilsynet har nå mottatt risikovurderingen fra VKM og vil benytte den som grunnlag for videre arbeid. Genmodifiserte mat- og fôrvarer må godkjennes av Mattilsynet før omsetning. Ingen genmodifiserte mat- og fôrprodukter er godkjent i Norge i dag, og det er heller ingen søknader til behandling etter nasjonalt regelverk. Mattilsynet vurderer imidlertid både de genmodifiserte produktene som er godkjente i EU og de produktene som det løpende søkes godkjenning for i EU. Risikovurderingen kan videre brukes ift. norske innspill på EU-møter hvor slike søknader blir diskutert.

Ut fra foreliggende kunnskap, mener VKM det er meget lite trolig at Cry-proteiner i maten utgjør noen økt helserisiko i de mengder en vil kunne få i seg ved å spise prosessert mais eller soya (mest aktuelle genmodifiserte planter) som uttrykker Cry-proteiner, i forhold til å spise mat fra konvensjonelle avlinger. VKM mener også det er svært lite trolig at dyrefôr med Cry-proteiner vil påvirke dyrehelsen eller at inntak av mat fra dyr som har spist Cry-proteiner, skal ha skadelig innvirkning på menneskers helse. Det er ikke funnet dokumentasjon på at Cry-proteiner fra genmodifisert materiale har effekt på luftveiene eller gir hudreaksjoner, men det er vist at plantevernmidler med Bacillus thuringiensis (ikke tillatt i Norge) kan gi hudreaksjoner.

En del av oppdraget til VKM var å påpeke eventuelle kunnskapshull om Cry-proteiner og mulig helserisiko.

Les hele VKMs rapport: Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter.

Les Mattilsynets bestillingsbrev om Cry-proteiner.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For spørsmål om faglig innhold og vurdering - Vitenskapskomiteen for mattrygghet: tlf. 21 62 28 00.

For andre spørsmål - Mattilsynet: Aslaug Hagen, seksjon planter, økologi og GM - hovedkontoret, tlf. 23 21 66 42.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om faglig innhold og vurdering - Vitenskapskomiteen for mattrygghet: tlf. 21 62 28 00.

For andre spørsmål - Mattilsynet: Aslaug Hagen, seksjon planter, økologi og GM - hovedkontoret, tlf. 23 21 66 42.