Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantehelse – diverse justeringer i vedlegg i etterkant av tidligere endringer

Publisert 25.06.2018     Sist endret 05.02.2019

Endringene vil innebære:

  • forbudet mot introduksjon og spredning av pærebrann presiseres, slik at bier tas inn på lista over smittebærende emner
  • utvidet importadgang for grunnstammer for eple og pære fra land der pærebrann forekommer
  • utvidet adgang til omsetning av vertplanter for pærebrann fra områder i Norge som ikke er anerkjent som frie for pærebrann
  • lemping i testkravene for rød marg for jordbærplanteprodusenter som ikke omsetter planter til videre ervervsmessig dyrking
  • saget trevirke av ask fra Canada kan importeres dersom et sett av sammensatte tiltak er gjennomført. Kravene er de samme som i dag gjelder for import fra USA.

Regelverkskravene som foreslås endret, retter seg mot birøkt, import av grunnstammer til eple- og pæretrær, produksjon av vertplanter i områder som ikke er anerkjente som frie for pærebrann, produksjon av jordbærplanter som ikke skal omsettes til videre kommersiell dyrking og import av trevirke av ask fra Canada.

Nytt regelverk forventes å tre i kraft fra 1. januar 2019.

 

Høringsfristen er utgått. Se høringsinnspillene under:

Høringsinnspill fra Bjørn Økland NIBIO

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet sender utkast til forskriftsendring til Landbruks- og matdepartementet (LMD) for klarering

 

 08.06.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Gartnerhallen 24.09.2018
NNN Forbund 25.09.2018
NIBIO 24.09.2018
Fylkesmannen i Telemark 30.08.2018

Klarering fra Landbruks- og matdepartemenet

Mattilsynet mottok klarering av høringsdokumentene.

 27.06.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Gartnerhallen 24.09.2018
NNN Forbund 25.09.2018
NIBIO 24.09.2018
Fylkesmannen i Telemark 30.08.2018

Høring: Endring av vedlegg i forskrift om plantehelse

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring. Endringer gjelder bestemmelser knyttet til plantesykdommene pærebrann og rød marg og skogskadegjøreren asiatisk askepraktbille.

Høringsfrist: 01.10.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Gartnerhallen 24.09.2018
NNN Forbund 25.09.2018
NIBIO 24.09.2018
Fylkesmannen i Telemark 30.08.2018

Oversendelse til Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet har oversendt høringsforslaget til Landbruks- og matdepartementet med forslag om fastsettelse. Det er ingen endringer i forskriften etter høring.

 

 09.11.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Gartnerhallen 24.09.2018
NNN Forbund 25.09.2018
NIBIO 24.09.2018
Fylkesmannen i Telemark 30.08.2018

Fastsettelse av forskrift

Endringsforskriften ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10.12.2018 slik det ble fremmet fra Mattilsynet. Ikrafttredelse er 1. januar 2019.

 10.12.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Gartnerhallen 24.09.2018
NNN Forbund 25.09.2018
NIBIO 24.09.2018
Fylkesmannen i Telemark 30.08.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 88 43 (endringer som gjelder pærebrann)

Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 84 58 (endringer som gjelder rød marg)

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 91 40 (endringer som gjelder asiatisk askepraktbille)