Faktaartikkel

Jordlopper Epitrix spp.

Publisert 29.08.2012     Sist endret 27.01.2020

Epitrix spp. (E. papa, E. similaris, E. cucumeris, E. tuberis og E. subcrinata) er små jordlopper med stort skadepotensiale i potet, men også i andre kulturer innen søtvierfamilien. Fordi artene er vanskelige å skille fra hverandre, blir de ofte omtalt og vurdert som et artskompleks. Ingen av artene er påvist i Norge.

Epitrix spp. angriper hovedsakelig overflaten av potetknoller og røtter, men kan også trenge dypere inn. Angrep kan føre til at potetene får en så kraftig redusert kvalitet at de ikke kan omsettes, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert. Sårskader kan også være inngangsport for sekundære råteorganismer og føre til blant annet svekket lagringsevne. Erfaring fra andre land viser at skadeomfanget er størst etter angrep i varme og tørre somre.

Epitrix spp. kan livnære seg på en lang rekke vertplanter, spres raskt over store avstander og er vanskelig å bekjempe. De er til nå ikke påvist i Norge, men en risikovurdering fra EPPO viser at de trolig vil kunne etablere seg her dersom de først kommer inn. Dette vil kunne medføre økt bruk av skadedyrmidler i potet.

Status regelverk

Epitrix spp. er foreløpig vurdert som potensielle karanteneskadegjørere i Norge og er ikke listet i forskrift om plantehelse. Jordloppene er foreløpig heller ikke regulert i EU’s plantehelsedirektiv, men det er fastsatt spesielle tiltak for å hindre introduksjon og spredning med poteter fra områder hvor Epitrix spp. finnes. Kravene gjelder både for omsetning av poteter produsert i EU og poteter som importeres fra 3. land, og innebærer blant annet at potetene skal være vasket eller børstet fri for jord (inntil 0.1 % aksepteres) før de transporteres/distribueres til ikke-smittede områder.

Utbredelse

Epitrix papa (og ikke E. similaris som tidligere antatt) ble første gang observert i Portugal i 2004 og er nå vidt spredt i Portugal og Spania. Den har trolig sin opprinnelse i Nord-Amerika. E. similaris er bare rapportert fra California. E. tuberis, E. subcrinata og E. cucumeris er spredt i store deler av Amerika nord til Canada. E. cucumeris er også påvist i Portugal, men har ikke forårsaket store skader.

Vertplanter

Epitrix spp. er polyfage; dvs. at de kan trives på mange planteslag. Den viktigste vertplanten er potet (Solanum tuberosum), men jordloppene kan også gjøre stor skade på mange andre arter og slekter innen søtvierfamilien (Solanaceae), deriblant tomat (Solanum lycopersicum), paprika (Capsicum annuum) og flere prydplanter og ugras. Disse jordloppene er avhengig av vertplanter for å kunne gjennomføre en livssyklus, men kan likevel også forsyne seg av en rekke andre planteslag som for eksempel agurk, kål, salat, bønner m.fl.

Symptomer / skade

De voksne jordloppene er svarte, 1,5 – 2,0 mm lange, ovale og hårete. Voksne jordlopper etterlater seg næringsgnag i bladverk som sees som små runde hull (diameter 1-1,5 mm). Larvene er hvitaktige, slanke sylinderformete og med brunt hode. Lengden varierer fra ca 5 til 12 mm avhengig av art. Larvene lever på og av knoller og røtter og gir varierende skader avhengig av art; Oppspiste røtter, overflatiske larveganger, skorper og sår, deformerte knoller. Av de fire artene er det E. tuberis som forårsaker størst skade; Larvene lager hovedsakelig grunne ganger i knollen, men også dypere hull på opptil 1 cm, som også vil være godt synlig etter skrelling. Slike "borehull" kan minne om skade etter smellerlarver.

Inspeksjonsmetode

Kontroll av uvaska potetknoller og av "oppsop" av jord og planterester m.m. som følger med potetsendinger, og se etter om larver finnes på knoller og pupper i jord. Det er lite sannsynlig at larver og pupper kan følge matpoteter som er vasket eller børstet fri for jord. Disse jordloppene er vanskelige å identifisere på larve- og puppestadiet. Artsidentifikasjon må gjøres av spesialister og krever voksne individer.

Viktigste spredningsveier

Inn til Norge kan pupper og larver følge med uvaska poteter, jord, emballasje og planterester. Det er mindre sannsynlig at jordloppene kommer inn til landet som voksne individer. Innenlands spredning kan skje svært raskt over store avstander med voksne jordlopper, med settepoteter, jord og planterester eller også andre vertplanter, maskiner og redskaper m.m.

Se også

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Din nærmeste avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Din nærmeste avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00