Lys ringråte

Publisert 29.08.2012     Sist endret 04.05.2016
Gjennomskåret potet angrepet av lys ringråte med karakteristisk lyst brun, ringformet råte.
Gjennomskåret potet angrepet av lys ringråte med karakteristisk lyst brun, ringformet råte.  Foto: Bioforsk

Lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) er en alvorlig karanteneskadegjører på potet.

Lys ringråte er påvist flere steder i Norge. De siste årene er det imidlertid satt i verk omfattende tiltak for å kartlegge utbredelsen innen norsk potetproduksjon, sanere smitte og hindre spredning.

Det er forbudt å importere planter og formeringsmateriale av potet til Norge. Les mer i artikkelen Planter og frø m.m. som det er forbudt å importere til Norge.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Lys ringråte er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A pkt. 18.3, 33, 36 og 28 og i vedlegg 4B pkt. 6.1, 6.2, 6.3,13 og 14. Vedlegg 3 pkt. 8 og 9 rettes også blant annet mot lys ringråte, selv om skadegjøreren ikke spesifikt nevnes.
  • Utbredelse: Lys ringråte er utbredt i store deler av Europa, Asia og Nord-Amerika. I Norge er den største utbredelse i Hedmark og Nord-Norge.
  • Vertplanter: I hovedsak potet, men kan også skade tomat. Kan overleve i planter i søtvierfamilien og en del ugrasplanter.
  • Symptomer:  Bakterien som forårsaker sjukdommen, angriper plantenes ledningsvev slik at riset visner og potetene råtner. Symptomene kan forveksles med angrep av mørk ringråte. Knollene får etter hvert en mørk ring i karstrengen litt innenfor skallet som vil kunne være synlig ved gjennomskjæring. Ved å klemme på knollen vil det kunne komme ut en kremgul masse. Etter hvert vil hele knollen gå i oppløsning.
  • Inspeksjonsmetode: Latent smitte vil kunne oppdages ved laboratorietesting og ved smitting av testplanter som for eks. eggplanter. Makrosymptomer kan oppdages ved gjennomskjæring av knollene.
  • Viktige spredningsveier: Infiserte settepoteter er viktigste spredningsvei. Bruk derfor alltid sertifiserte settepoteter som er kontrollert for lys ringråte. Maskiner og redskaper, kasser og annet utstyr som er i kontakt med smitta poteter vil også være en potensiell smittevei.

Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon

Mattilsynet har i tett samarbeid med NIBIO (tidligere Bioforsk), med jevne mellomrom siden 1999 kartlagt forekomsten av lys ringråte i Norge. Første gang var i perioden 1999 - 2002, andre gang i 2003 - 2008 og en tredje gang i 2011 - 2015. I disse periodene har man hvert år tatt for seg noen fylker, slik at samtlige fylker har blitt sjekket etter endt periode. Alle dyrkere som har fått påvist sykdommen har fått pålegg om strenge saneringstiltak. Det har flere ganger blitt gjort forsøk på å utrydde bakteriesykdommen fra deler av landet, men uten hell. Dette har ført til at man ikke kan eksportere poteter fra Norge.

Resultatene fra siste kartleggingsrunde (2011 – 2015)

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Line Bjørke, rådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 84Publikasjoner

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Line Bjørke, rådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 84