Potato spindle tuber viroid

Publisert 29.08.2012     Sist endret 23.03.2020
Symptomer på Potato spindle tuber viroid
Symptomer på Potato spindle tuber viroid.  Foto: EPPO

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er en karanteneskadegjører som kan angripe og føre til betydelig avlingstap i potet- og tomatproduksjon, men også for andre plantekulturer innen søtvierfamilien. PSTVd kan spres med prydplanter som kan være smittet uten å vise symptomer.

PSTVd ble første gang oppdaget i Norge i 2011 i Petunia. Viroidet er til nå ikke påvist i tomat- eller potetproduksjon i Norge.

Fordi det er forbudt å importere settepoteter til Norge er vi godt beskyttet mot å få inn viroidet med infiserte settepoteter. Viroidet vurderes derfor først og fremst som en trussel for veksthusproduksjon av tomat i Norge.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er listet i Vedlegg 1 i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) og er dermed forbudt å innføre til Norge uansett hvilken vertplante eller smittebærende emne det befinner seg på. Viroidet er regulert som en «regulert ikke-karanteneskadegjører» (RNQP) i EU og står oppført på EPPO’s skadegjørerliste A2.  
  • Utbredelse: PSTVd har i mange år vært et problem i potetproduksjon i flere land over hele verden. I de siste årene er viroidet også påvist i flere slekter og arter av prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae) i flere land i Europa. EPPO melder også om funn av viroidet i tomatproduksjon i England i 2011.
  • Vertplanter: Potet, tomat og avokado, samt flere slekter og arter prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae), deriblant Solanum rantonnetii, Solanum jasminoides, Cestrum spp. og engletrompet (Brugmansia spp. (syn.: Datura spp.)) m.fl.
  • Symptomer: Kan varierer sterkt med vertplanteart og vekstforhold. Viroidet kan også opptre i mange forskjellige stammer, noen mer aggressive enn andre. I potet kan smitte føre til vekstreduksjon og sterkt opprett vekst, diffuse bladsymptomer (bladene mindre enn normal størrelse, og ofte svakt rynkete og med blå-grønn farge), sylindriske (derav navnet ”spindle”) knoller med mange tydelige øyne. I tomat kan infeksjon ytre seg ved epinasti, svakt rynking av de yngste bladene og gulning og nekroser på utvokste blad. Lite følsomme vertplanter eller milde stammer av viroidet kan gi svake symptomer som er vanskelig eller umulig å oppdage. NB: Flere prydplanter innen søtvierfamilien har vist seg å kunne være infiserte uten å vise symptomer.
  • Inspeksjonsmetode: Bruk av indikatorplanter og laboratorietesting er nødvendig for sikker påvisning av PSTVd. Visuell inspeksjon kan i noen grad avdekke smitte, forutsatt sterkt følsomme vertplanter eller sterk stamme av viroidet.
  • Viktigste spredningsveier: PSTVd spres over lengre avstander med settepoteter eller infiserte planter, pollen eller frø. PSTVd sprer seg fra plante til plante ved kontaktsmitte. All håndtering og stell av plantene, inkludert bruk av maskiner og redskaper, kan føre til smittespredning.

Andre nettsider

Andre faktaartikler

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31.Kontaktinformasjon

Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31.