Rødbandsjuke (Mycosphaerella pini)

Publisert 29.08.2012     Sist endret 26.02.2013

Rødbandsjuke er en sopp som angriper og dreper barnålene hos furu og enkelte andre nåletrær. Angrep kan føre til store produksjonstap for skogbruket, planteskoler og for produsenter av juletrær.

Karanteneskadegjøreren er påvist i mange land i Europa og er på stadig frammarsj. Den ble for første gang påvist i Norge i 2010 og er til nå registrert i fylkene Troms, Hedmark og Buskerud.

Planter og formeringsmateriale av furu (Pinus spp.) som importeres til eller omsettes i Norge, skal være fri denne soppen.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Mycosphaerella pini (syn.: Scirrhia pini) er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A pkt. 6. Den er oppført annex II A II i EU’s Council directiv 2000/29 og på EPPO: Datasheet for Puccinia pelargonii-zonalis A2.
  • Utbredelse: Alle kontinent og i mange land. I Europa finnes soppen blant annet i Finland, Estland, Østerrike, Bulgaria, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Storbritannia og Norge.
  • Vertplanter: Mange arter furu (Pinus spp.), deriblant svartfuru (P. nigra), vanlig furu (P. sylvestris), buskfuru (P. mugo) og vrifuru (P. contorta). Svartfuru er svært mottakelig. Den er også registrert på douglasgran (Pseudotsuga menziesii), europalerk (Larix decidua), sitkagran (Picea sitchensis) og vanlig gran (Picea abies).
  • Symptomer: Gule flekker eller bånd som etter hvert blir rødlige, på oversiden, men også på undersiden av barnålene. Angrep oftest i nedre del av krona, og det er ofte et tydelig skille mellom frisk og sjuk del av krona. Tidlig nålefall, tilveksttap og eventuelt død. Hvor synlige symptomene er varierer mellom arter; På svartfuru (Pinus nigra) er symptomene som oftest langt mer tydelige enn hos vanlig furu (Pinus sylvestris). Kan forveksles med den nærstående arten Dothistroma pini.
  • Inspeksjonsmetode: Visuell inspeksjon og laboratorietesting. De røde båndene er lettest å oppdage ved inspeksjon på våren og forsommeren.
  • Viktigste spredningsveier: Planter og formeringsmateriale. Sporespredning med vind kan skje over store avstander under fuktige forhold.

Andre nettsteder

Les også

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 34.
Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31.


Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 34.
Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 31.