Rapport

Kartlegging av virus i jordbær 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk jordbærproduksjon 2017 for 4 plantevirus som kan spres med bladlus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for disse virusene i Norge.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 150 prøver fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 20 utvalgte jordbærprodusenter i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Agder-fylkene, Hedmark, Oppland, Vestfold og Buskerud.

Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte jordbærplanter.

Tidsrom:

Sommer 2017.

Hva lette vi etter:

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry mottel virus og Strawberry vein banding virus. Disse plantevirusene spres enten med infisert plantemateriale eller med bladlus.

Alle feltene ble også undersøkt for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), som er den viktigste vektoren (smittesprederen) for disse virusene.

Hva fant vi:

Strawberry crinkle virus ble funnet i sorten Sonata i tilsammen tre prøver på tre ulike produksjonssteder, to i Buskerud og et i Sogn og Fjordane.

I en av prøvene ble det i tillegg til Strawberry crinkle virus også funnet Strawberry mild yellow edge virus. Feltene med de infiserte plantene var etablert i 2016 og 2017. Ingen av prøvene viste synlige symptomer. Virusene har høyst sannsynlig kommet inn med importerte planter.

Vi kan ikke utelukke at smitte også finnes i andre felt og på andre produksjonssteder enn det vi har avdekket til nå.

Liten jordbærbladlus ble ikke funnet (se egen rapport: Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2017).

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner