Søk

96 treff på "smittevern"

Anbefalinger om smittevern for hester

Enkle rutiner kan hindre at hesten din blir syk og hjelpe deg til å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker
Dyr Kjæledyr og konkurransedyr Hest

Fugleinfluensa og Newcastlesyke – nå er smittevern viktig

Det er viktig at du som har fjørfe har godt smittevern og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.
Dyr Dyrehelse og dyresykdommer Newcastlesyke

Slik kan du unngå smitte til anlegget ditt

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for alvorlige sykdommer hos fugler. Du har selv ansvar for godt smittevern i anlegget di ...
Dyr Dyrehelse og dyresykdommer

Smittevernplan for alle næringsretta dyrehald

Driftsansvarlege i anlegg med næringsretta dyrehald skal ha rutinar som sikrar godt smittevern.
Dyr Produksjonsdyr

Alle som driver anlegg med næringsrettet dyrehold må ha kurs i dyrehelse

Du som har dyr, må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Slik bevarer vi den gode dyrehelsen i Norge.
Dyr Produksjonsdyr

Smittevernråd - koronavirus hos mink

Det er inga grunn til å tru at norsk mink er ein smittefare for menneske. Det er likevel viktig at du som driv med mink førebygger smitte mellom menneske og dyr, og mellom eiga og andre anle ...
Dyr Produksjonsdyr Pelsdyr

Smittevernråd til transportør i fotråteområder

Råd til transportør når slaktedyr skal transporteres i områder med fotråte.
Dyr Dyrehelse og dyresykdommer Fotråte

Storfetuberkulose - smittevernråd til alle som er i kontakt med dyr

I desember 2022 ble det påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) i et dyrehold med storfe i Suldal kommune i Rogaland. Ett storfe i et kontaktdyrehold i Masfjorden i Vestland har også ...
Dyr Dyrehelse og dyresykdommer Tuberkulose

Hest

Veiledning og krav for alle dyr av hestefamilien.
Dyr Kjæledyr og konkurransedyr

Oppdrettshjort

Krav og veiledning som gjelder når du holder oppdrettshjort.
Dyr Produksjonsdyr
Søkefilter