Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Ringorm

Status

Mattilsynet har de siste par årene påvist ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Norge. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Ringorm

Ringorm er en type soppinfeksjon i huden hos pattedyr. Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er B-sykdom, og Mattilsynet skal varsles ved mistanke om sykdommen.

Symptomer

Dyr som får sykdommen får ikke alltid symptomer. Typiske symptomer ved infeksjon hos storfe er flekkvise, ringformete, hårløse partier med melete eller skorpete belegninger. Ringorm var tidligere også en vanlig sykdom hos storfe i Norge, men forekomsten er betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Hvordan smitter sykdommen?

Smitte spres ved direkte kontakt, enten med infiserte dyr eller personer, eller via soppsporer på utstyr og i dyrenes miljø. Smitte fra ringorm kan forebygges ved god hygiene, spesielt ved kontakt med dyr.

Veterinærer og dyreeiere må være oppmerksomme på at gammel smitte, i form av ringormsporer, kan reaktiveres i storfehold som tidligere har hatt ringorm og som ikke lenger vaksinerer.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mennesker kan smittes av sykdommen.

Les mer om sykdommen hos mennesker på Folkehelseinstituttet nettsider.