Kunngjøring

Avstand fra oppdrettsanlegg til farled inngår ikke lenger i saksbehandlingen ved etableringssøknader

Publisert 16.02.2022     Sist endret 16.02.2022

Mattilsynet har besluttet at avstander til farled ikke lenger inngår ved søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettsanlegg. Årsaken er behovet for mer kunnskap om betydningen av avstander mellom oppdrettsanlegg og farled og smitterisiko.

Mattilsynet har derfor fjernet formuleringer om temaet «farled» i etableringsretningslinjen som brukes i saksbehandlingen av søknader om (ny)etableringer av oppdrettsanlegg.

Pågår kunnskapsinnhenting

Det pågår et samarbeidsprosjekt mellom næringen og Veterinærinstituttet for å belyse temaet og skaffe seg mer kunnskap om den reelle risikoen for smitteoverføring begge veier mellom oppdrettsanlegg og transport via sjøvegen.

Når resultatene fra samarbeidsprosjektet er klare, vil Mattilsynet vurdere om det er behov for å sette kriterier for avstander fra oppdrettsanlegg til farled.

Fant du det du lette etter?