Brønnbåt og annen transport

Publisert 10.01.2022     Sist endret 28.10.2022

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Gebyrer

Godkjenning av brønnbåter og andre transportmidler for transport av levende fisk er gebyrbelagt. Det er for tiden kr 4250 per godkjenning (2023). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.