Brønnbåt og annen transport

Publisert 26.11.2012     Sist endret 11.06.2020

Koronavirus - Fisk og akvakultur

The coronavirus does not affect seafood safety 

Levende fisk blir transportert mellom anlegg eller fra anlegg til slakteri med brønnbåter. Ved transport av mindre biomasse, som transport av yngel eller kortere transport av smolt, brukes tankbiler.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av levende fisk er smittehygienisk og fiskevelferdsmessig forsvarlig.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Tilsynsresultater

Gebyrer

Godkjenning av brønnbåter og andre transportmidler for transport av levende fisk er gebyrbelagt. Det er for tiden kr 2500 per godkjenning (2013). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev