Brønnbåt og annen transport

Publisert 10.01.2022     Sist endret 28.10.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Levende fisk blir transportert mellom anlegg eller fra anlegg til slakteri med brønnbåter. Ved transport av mindre biomasse, som transport av yngel eller kortere transport av smolt, brukes tankbiler.

Mattilsynet fører tilsyn med at transport av levende fisk er smittehygienisk og fiskevelferdsmessig forsvarlig.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Tilsynsresultater

Gebyrer

Godkjenning av brønnbåter og andre transportmidler for transport av levende fisk er gebyrbelagt. Det er for tiden kr 4250 per godkjenning (2023). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.