Faktaartikkel

Brønnbåter som frakter rensefisk skal vaskes før hver enkelt transport

Publisert 12.03.2020     Sist endret 17.07.2020

Brønnbåter skal tømmes, vaskes og desinfiseres før hver enkelt transport av rensefisk til matfiskanlegg. Derfor er det ikke tillatt å dra fra settefiskanlegg for rensefisk til flere eller mange matfiskanlegg for laks på samme tur.

Transport av rensefisk fra settefiskanlegg til matfiskanlegg for laks er omfattet av transportregelverket. Hovedregelen er at det at det skal være vask og desinfeksjon før hver enkelt transport. Båten skal være tømt før dette gjennomføres.

Det er derfor ikke tillatt å dra fra settefiskanlegg for rensefisk til flere / mange matfiskanlegg for laks på samme tur.

Prinsippet som gjelder for levering av rensefisk fra settefiskanlegg er «én leveranse – et matfiskanlegg».

Bakgrunnen for bestemmelsen i § 20 i transportregelverket er at det utgjør en smitterisiko dersom det pågår leveranser av rensefisk til flere matfiskanlegg på samme tur.

Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsen.

Mattilsynet følger opp i fortsettelsen med varsel om vedtak og vedtak dersom brudd på bestemmelsen avdekkes.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Bjarne Bjørshol, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Tel: 22 77 80 08Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Bjarne Bjørshol, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Tel: 22 77 80 08