Risikovurdering om hvordan nye krav til behandling av transportvannet fra brønnbåter påvirker risikoen for smittespredning

Publisert 11.06.2020     Sist endret 03.09.2020

Fra 1. januar 2021 skal alle brønnbåter kunne desinfisere transportvannet.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av hvordan de nye kravene til behandling av transportvann påvirker risikoen for smittespredning.

Les bestillingen fra Mattilsynet til Veterinærinstituttet om avstander og smittespredning fra brønnbåter

Konklusjon fra risikovurderingen

Veterinærinstituttet viser i risikovurderingen at det foreligger svært begrenset informasjon om desinfeksjon av transportvann under feltforhold og sannsynlighet for smitteoverføring til naive populasjoner i brønnbåt eller i et anlegg. Dette begrenser muligheten til å gjennomføre gode, risikobaserte vurderinger som kan underbygge konkrete avstandskrav.

Veterinærinstituttet mener likevel at det på generelt grunnlag bør antas at transportvann fra brønnbåter kan utgjøre en smitterisiko i de tilfeller der det ikke er tilstrekkelig desinfisering av vannmassene.

Veterinærinstituttet anbefaler derfor en restriktiv linje på transport av laks dersom forvaltningsmålet er å begrense utbredelse av smittsomme sykdommer i norsk fiskeoppdrett.

Les Veterinærinstituttet risikovurdering

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner