Desinfeksjon i akvakultur

Publisert 26.11.2012     Sist endret 17.07.2020

Desinfeksjon sammen med rengjøring er et viktig smittehygienisk tiltak i bekjempelse av fiskesykdommer. Gjennom effektiv rengjøring og desinfeksjon kan spredning av smitte forebygges og reduseres.

Krav til desinfeksjon i akvakultur stilles i en rekke forskrifter og omfatter desinfeksjon av gjenstander, brukt utstyr, transportenheter, anlegg, vann og befruktet rogn av laks.

For å sikre effektive desinfiseringsrutiner er det krav om å bruke kun godkjente desinfeksjonsmidler og godkjente desinfeksjonsmetoder/utstyr.

Mattilsynet fører tilsyn med at desinfeksjon gjennomføres i henhold til forskriftsbestemmelse og at det brukes godkjente desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsmetoder.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev