Desinfeksjon i akvakultur

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Desinfeksjon sammen med rengjøring er et viktig smittehygienisk tiltak i bekjempelse av fiskesykdommer. Gjennom effektiv rengjøring og desinfeksjon kan spredning av smitte forebygges og reduseres.

Krav til desinfeksjon i akvakultur stilles i en rekke forskrifter og omfatter desinfeksjon av gjenstander, brukt utstyr, transportenheter, anlegg, vann og befruktet rogn av laks.

For å sikre effektive desinfiseringsrutiner er det krav om å bruke kun godkjente desinfeksjonsmidler og godkjente desinfeksjonsmetoder/utstyr.

Mattilsynet fører tilsyn med at desinfeksjon gjennomføres i henhold til forskriftsbestemmelse og at det brukes godkjente desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsmetoder.

Vi har laget en enkel veileder for vask og desinfeksjon med praktiske eksempler på hva som er godt nok og hva som ikke ville blitt godkjent av Mattilsynet. Veilederen er laget for personell som skal gjennomføre vask og desinfeksjon: Veileder vask og desinfeksjon i havbruksnæringen

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter