Desinfeksjon av rogn

Publisert 26.11.2012     Sist endret 21.01.2013

Det skal gjennomføres systematiske tiltak som hindrer spredning av smitte med rogn og melk. Nybefruktet rogn av laksefisk skal desinfiseres før den legges inn til inkubering. Rogn av andre arter enn laksefisk skal også desinfiseres dersom det finnes egnet desinfeksjonsmetode.

I tillegg til krav om desinfeksjon av rogn, er det meningen at ”systematiske tiltak som hindrer spredning av smitte” bl.a. omfatter fysisk og smittehygienisk skille mellom ren og uren avdeling med smittesluser og rutiner som hindrer krysskontaminering.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften) stiller ikke konkrete krav desinfeksjonsmetode, men følgende anbefalinger kan gis:

 • Jodofor kan benyttes til desinfeksjon av rogn fra en rekke fiskearter, men er mest vanlig brukt på rogn fra fisk innen laksefamilien. For andre arter enn de som tilhører laksefamilien bør det gjennomføres tester på mindre rogngrupper mht. sikkerhet i forhold til rognstadium og konsentrasjon på jodoforløsning.
   
 • Ved bruk av jodofor ved desinfeksjon av rogn fra fisk i laksefamilien, må pH på løsningen være mellom pH 6 og pH 8 for å unngå skader på rogna. Anbefalt konsentrasjon på jodoforløsning er 100 mg/l, kontakttid 10 minutter. Det anbefales at rogna renses i ”rent” ferskvann før og etter desinfeksjon, alternativt at jodoforløsningen nøytraliseres med natriumthiosulfat etter adekvat kontakttid. Vann som benyttes til jodoforløsningen må være fri for organisk materiale for at desinfeksjonen skal være effektiv.
   
 • En må være oppmerksom på at ulike jodoforprodukter som finnes tilgjengelig på markedet kan inneholde variable mengder med detergenter som kan ha toksisk effekt på rogn. Ved eventuelt skifte av produkt bør det gjennomføres tester på mindre rogngrupper.
   
 • Det påpekes at desinfeksjon av rogn med jodofor er en overflatebehandling som vil ha redusert effekt mht. vertikal overføring av agens som kan overføres inne i rognkornene.
   
 • Ved desinfeksjon av rogn fra marine arter, som rødspette, torsk og kveite, er det dokumentert bivirkninger ved bruk av jodofor. Ved desinfeksjon av rogn fra marin fisk kan glutaraldehyd med konsentrasjon på 400-600 mg/l og kontakttid på 5-10 minutter benyttes. Glutaraldehyd er imidlertid ikke effektivt mot nodavirus (VNN/VER). Her anbefales bruk av ozon med konsentrasjon på 0,1-0,2 mg O3 /liter og kontakttid på 30 sekunder. En må også her være oppmerksom på at ozon kan ha toksisk effekt på rogn. Det bør gjennomføres tester på mindre rogngrupper før bruk i større skala.
Fant du det du lette etter?