Desinfeksjon av vann i akvakultur

Publisert 26.11.2012     Sist endret 17.07.2020

Desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra, akvakulturrelatert virksomhet gjennomføres for å forebygge og begrense spredning av smittsomme sjukdommer hos akvatiske organismer.

Det er bare tillatt å bruke godkjente desinfeksjonsmetoder og teknisk utstyr ved desinfeksjon av vann til / fra akvakulturrelatert virksomhet.

Veterinærinstituttet godkjenner

Godkjenningsmyndighet av både desinfeksjonsmetoder og teknisk utstyr er delegert til Veterinærinstituttet. Vennligst ta kontakt med Avdeling for sykdomsforebygging og dyrevelferd på Veterinærinstituttet for nærmere informasjon om godkjenningsprosedyre.

Disse virksomhetene skal desinfisere

Krav om desinfeksjon av inntaksvann gjelder for virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefisk og annen ferskvannsfisk. Disse virksomhetene skal normalt ikke ta inn sjøvann, eller ferskvann fra kilde som har oppgang av anadrom fisk. Dersom slikt vann tas inn, skal det desinfiseres.

Krav om desinfeksjon av avløpsvann og organisk slam som produseres i forbindelse med behandling av avløpsvann fra slakting/tilvirkning gjelder for slakterier og tilvirkingsanlegg. 

Landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive smitteforsøk med akvatiske organismer skal også desinfisere avløpsvannet.

Nye krav for brønnbåter fra 2021

Fra og med 1. januar 2021 skal transportvann ved brønnbåttransport av fisk til et akvakulturanlegg, unntatt slaktemerd, behandles før det tas inn i brønnen. Dette gjelder ikke vann som tas inn fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra.

Ved brønnbåttransport av fisk til et slakteri, inkludert slaktemerd ved slakteri, skal transportvannet behandles før det slippes ut fra brønnbåten. Behandling av vann skal skje ved hjelp av godkjent metode.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning