Drift av akvakulturanlegg


Publisert 26.11.2012 | Sist endret 12.12.2017

Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettere driver følger bestemmelsene i akvakulturdriftsforskriften.

Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, dvs stamfisk, matfisk, settefisk, kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Mer om drift av akvakulturanlegg

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd  

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev