Drift av akvakulturanlegg


Publisert 26.11.2012 | Sist endret 01.09.2017

Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, dvs stamfisk, matfisk, settefisk, kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettere driver følger bestemmelsene i akvakulturdriftsforskriften.

Mer om drift av akvakulturanlegg

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev