Kapasitetsøkning 2017/2018: Oversikt søknader behandlet av Mattilsynet

Publisert 12.03.2018     Sist endret 09.04.2019

Her er vedtakene fra Mattilsynets behandlinger av søknadene om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

Bakgrunn

Vekst i produksjonskapasitet

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

I tilbudet om 2 % vekst har kun selskaper i de grønne produksjonsområdene fått tilbud om å søke. Disse søknadene behandles av fylkeskommunene.

Når det gjelder tilbudet om inntil 6 % vekst, har alle områder lov til å søke så lenge de oppfyller kriterier for vekst på lokaliteten.

Søknadsfristen var 31. januar 2018 og det kom inn søknader på 43 lokaliteter.

Mer informasjon om bakgrunnen:

Se tabell med oversikt søknader behandlet av Mattilsynet nederst på siden

Gangen i søknad om kapasitetsøkning

Mattilsynet behandler alle søknader om 6 % vekst etter at fylkeskommunen har vurdert at søknadene oppfyller dokumentasjonskravene.

Mattilsynets oppgave er å vurdere om kriteriene for å oppnå kapasitetsøkning etter § 12 i forskrift om kapasitetsøkning er oppfylt. Kort sagt knytter dette seg til lakselussituasjonen i oppdrettsanlegget. Det er klagerett på Mattilsynets vedtak og klagefrist løper fra vedtakstidspunktet.

Når Mattilsynet er ferdig med sine vurderinger gjenstår videre behandling i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak i sakene.

Dersom kriteriene for kapasitetsøkning er oppfylt, må det gjøres en beregning av størrelse på tilbud om kapasitetsøkning mv.

Dersom kriteriene for kapasitetsøkning ikke er oppfylt, skal fylkeskommunen avslå søknaden. 

De fullstendige vedtakene i saken fattes og blir offentliggjort av fylkeskommunene.

Kunngjøring av Mattilsynets vurderinger

I tabellen under legger vi ut utfallet fra Mattilsynets behandlinger av søknadene fortløpende. Vedtakene blir lagt ut i fulltekst noen dager etter kunngjøring av utfallet. Eventuelle taushetsbelagte opplysninger blir sladdet.

Merk: Det ble søkt om kapasitetsøkning for 43 lokaliteter. 12 oppfylte kriteriene, mens 31 gjord det ikke og fikk avslag. Enkelte av lokalitetene går igjen flere ganger i tabellen fordi lokalitetene inngår i flere av søknadene.

 

 

Fant du det du lette etter?