Kapasitetsøkning 2019: Resultat av behandling av innsendte saker

Publisert 18.03.2019     Sist endret 31.08.2019

Mattilsynet har behandlet 50 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 gjorde det ikke og fikk avslag. 15 avslag ble påklaget, men ingen fikk medhold.

Fakta produksjonsvekst 2019

Oppdretts-Norge er inndelt i 13 produksjonsområder hvor miljøindikatoren lakselus regulerer kapasitet.

Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.

Fra 2019 gjennomføres ordningen ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.

Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke om økt kapasitet. 

Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.

I forbindelse med kapasitetsøkning søknadsrunde 2019 behandler Mattilsynet først og i egen prosess om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt. Konkret betyr det om de innsendte sakene oppfyller kriteriene for unntaksvekst i produksjonsområdeforskriften § 12.

Totalt kom det inn 50 saker innen fristen. Det er 19 selskaper som har sendt inn dokumentasjon for 39 lokaliteter. Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene:

  • Driften på 16 lokaliteter - vurdert gjennom 23 vedtak - oppfylte vilkårene
  • Driften på 23 lokaliteter - vurdert gjennom 27 saker - oppfylte ikke vilkårene og fikk avslag.

Unntaksvekst 2019: Oversikt over søkere, vedtak og klagesaker  

15 vedtak knyttet til 12 lokaliteter ble påklaget. Mattilsynets hovedkontor behandlet klagene, og alle vedtakene ble opprettholdt i klagerunden, noen med litt utvidet begrunnelse.

Kapasitetsøkning søknadsrunde 2019 Oversikt klager, virksomhet og lokalitet

Vedtak og klagevedtak blir publisert i fulltekst, sladdet for ev. taushetsbelagte opplysninger i løpet av august.

Prosessen videre

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrift om kapasitetsøkning, og setter da frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak, innbetaling av fastsatt vederlag osv.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner