Mattilsynet har ferdigbehandlet klager om unntakstvekst

Publisert 14.01.2022     Sist endret 14.01.2022

Oppdrettere som ønsker unntak fra produksjonsområdeforskriften § 12 måtte innen 1. mars 2021 sende dokumentasjon til Mattilsynet på at kriteriene var oppfylt. Klagesaksenheten på Mattilsynets hovedkontor har behandlet de seks klagene som kom på vedtakene. Tre fikk medhold.

Før oppdrettere kan søke om vekst og unntak fra nedtrekk, uavhengig av farge på produksjonsområdet, trenger de et vedtak om at Mattilsynet har vurdert kriteriene som oppfylt. Det betyr at Mattilsynet først og i egen prosess behandler om kriteriene er oppfylt.

Etter behandling av Mattilsynets regioner var det 47 som oppfylte kriteriene, mens ni ikke gjorde det og fikk avslag.

Åtte av avslagene ble påklaget og i seks av sakene opprettholdt Mattilsynets regioner sine vedtak og sendte dem til Klagesaksenheten ved Mattilsynets hovedkontor.

De seks klagesakene ble endelig avgjort 14. januar 2022. Tre av dem fikk medhold.

Se oversikt over søkere og vedtak 

Prosessen videre

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere fastsette forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag m.v.

Forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2021/2022 er på høring, med høringsfrist 24. januar 2022. 

Fiskeridirektoratet vil utfra forskriften beregne hvor mye den enkelte søker får tilbud om.

Søknadene behandles så av Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak og offentliggjør dem.

Fant du det du lette etter?