Mattilsynet vedtar at utprøving av metoden triploid laks skal avsluttes i 2023

Publisert 29.04.2021     Sist endret 29.04.2021

Mattilsynets hovedkontor har fattet vedtak om at vi ikke vil tillate flere prosjekter for utprøving av metoden triploid laks enn det påbegynte prosjektet NRS TripWell.

Fakta triploid laks

Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.

Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Det har pågått forsøk siden 2013 for å dokumentere om det er mulig å oppnå god nok fiskevelferd med triploid lakseproduksjon.

Når prosjektet er ferdig, skal myndighetene avgjøre om triploid laks er en metode som er egnet til å ivareta fiskevelferden.

Mattilsynet vil gi sin faglige vurdering til Nærings- og fiskeridepartementet som vil ta stilling til om metoden kan benyttes i kommersielt oppdrett.

Mattilsynets beslutning kommer etter at Nærings- og fiskeridepartementet traff følgende vedtak overfor Norway Royal Salmon 22. mars 2021:

 "For de grønne tillatelsene gjøres følgende tillegg:

1. Vilkåret om bruk av steril fisk gjelder så langt slik bruk tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes.

2. Diploid og triploid fisk skal holdes i adskilte enheter.

Dette vedtaket gjelder frem til det foreligger en beslutning fra Nærings- og fiskeridepartementet om produksjon av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig."

I vedtaket la Nærings- og fiskeridepartementet også til grunn "at selskapene snarest går i dialog med Mattilsynet og får avklart for en lengre tidsperiode om det vil tillates ytterligere utsett av triploid fisk frem til det foreligger en beslutning om det er fiskevelferdsmessig forsvarlig å bruke triploid fisk i produksjon.

Vedtaket Mattilsynet nå har fattet får ikke konsekvenser for fisk som inngår i prosjektet NRS TripWell. Denne fisken skal slaktes innen 31. desember 2023.

Vedtaket innebærer at Mattilsynets ikke vil tillate utsett av triploid laks i sjøen fra høsten 2022 til det er konkludert med hensyn til metodens egnethet til å ivareta hensynet til fiskevelferd.

Vedtaket er sendt til NRS Farming, Nor Seafood AS og Wilsgård fiskeoppdrett AS. Dette er selskapene som har grønne tillatelser med vilkår om bruk av steril laks.

Det er ordinær klagerett på vedtaket. Klageinstansen vil være Nærings- og fiskeridepartementet.

Fant du det du lette etter?