Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021

Publisert 19.02.2021     Sist endret 19.02.2021

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for unntak fra et eventuelt nedtrekk i produksjonsområdet. I tillegg åpner unntaksordningen for vekst.

For å unntas fra nedtrekk og/eller få tilbud om slik vekst, må man først kvalifisere seg.

Det gjør man ved å sende inn dokumentasjon til Mattilsynet på de lokalitetene som faller inn under produksjonsområdeforskriften §12.

Frist for å sende inn dokumentasjonen til Mattilsynet er 1. mars.

Mattilsynets vurderer om vilkårene for å oppnå unntak og/eller vekst er oppfylt. Det er driften på lokaliteten som avgjør om produksjonen på tillatelsesnivået kan øke eller må reduseres.

Du finner mer informasjon om produksjonsøkningen, veileder og søknadsskjema finner du på Mattilsynets nettsider

Fant du det du lette etter?