Klagevedtak om akvakultur

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

På denne siden finner du et utvalg klagevedtak på akvakulturområdet fra Mattilsynets hovedkontor.

Klagevedtak viser gjeldende forvaltningspraksis. Dette er viktig informasjon for alle som er interessert i akvakulturnæringen.

Vi publiserer vedtakene slik at interesserte til enhver tid kan se hvordan Mattilsynet forvalter, forstår regelverket og løser saker.

Vi publiserer de vedtakene som er av størst interesse, er mest informative og som best illustrerende praksisen generelt eller et saksområde spesielt.

Sakene er valgt utfra minst ett av tre kriterier:

  1. Vedtak som tydelig viser hvordan Mattilsynets praksis er, som synliggjør eller presiserer regelverk eller fag.
  2. Vedtak om temaer Mattilsynet får mange klager på.
  3. Vedtak som behandler nye problemstillinger eller uttrykker ny praksis.

Når saken ikke lenger er relevant, blir den slettet.

De eldste sakene er fra 2015 som var da Mattilsynets hovedkontor ble klageinstans.

Taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Vi har også valgt å sladde opplysninger som ikke faller inn under taushetspliktbestemmelsene, for eksempel personnavn.

Der opplysninger er sladdet, går det frem av en kommentar. For å lese kommentarene må du åpne PDF-filene i et program som tillater det, for eksempel Adobe Reader.

Klikk på linkene under for å åpne temasider. På hver temaside finner du en overordnet innledning og liste over relevante saker til hvert tema. Du kan laste ned og lese vedtakene.

1. Klagevedtak om godkjenning av anlegg og slakterier: etablering, utvidelse og reduksjon

2. Klagevedtak om drift av akvakulturanlegg: driftskrav og driftsplaner

3. Klagevedtak om lakselus: krav om kontroll med lakselus, lusegrense og tvangsmulkt

4. Klagevedtak om fiskesykdommer: krav til kontroll og tiltak mot PD, ILA og andre

5. Klagevedtak om andre temaer og annet regelverk innen akvakultur

6. Vedtak og klagevedtak om kapasitetsøkning

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Lukk

Innhold på siden