Faktaartikkel

4. Klagevedtak om fiskesykdommer: krav til kontroll og tiltak mot PD, ILA og andre

Publisert 26.05.2020     Sist endret 16.06.2021

Hvordan forvalter Mattilsynet regelverket om fiskesykdommer?
For å redusere risiko for smittespredning kan det være nødvendig at Mattilsynet regulerer utsett av fisk, drift av anlegg, tømming av anlegg, transport og slakting av fisk.  Målet er å redusere konsekvenser av fiskesykdommer som PD og ILA.

Mattilsynet er derfor restriktive med å tillate aktiviteter forbundet med høy smitterisiko.

Våre risikovurderinger skjer etter en samlet vurdering av:

  1. sannsynligheten for tilstedeværelse av smitte
  2. konsekvensene av en eventuell overføring av smitte til andre anlegg
  3. oppdretteren sitt behov for tillatelse til for eksempel flytting og slakting
  4. regelverkets formål med å hindre spredning av smitte

Matloven og forskrifter hjemlet i matloven, gir Mattilsynet hjemmel til å pålegge nødvendige smitteverntiltak eller nekte oppdrettere å gjennomføre aktiviteter forbundet med for høy risiko.

 

 

Fant du det du lette etter?