Levendelagring av fisk

Publisert 07.05.2014     Sist endret 07.05.2014

I levendelagring av fisk fanges og lagres  villfisk i en viss tid i en restitusjon- og eller mellomlagringsfase. Deretter kan fisken gå til slaktemottak eller fôres opp i et oppdrettsanlegg. Næringen omfatter hovedsakelig fiskere og oppdrettere.

Formålet med ordningen er å øke verdien av fanget villfisk i perioder der tilgjengelighet av villfisk er god og fiskeprisene er relativt lave.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Brosjyre for fangstbasert akvakultur utgitt av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
Skjema for melding fra fisker før fôring i mellomlagring i fangsbasert akvakulturPDF

Gebyrer

Godkjenning av transportenheter for fangstbasert akvakultur er gebyrpålagt.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet