Levendelagring av fisk

Publisert 07.05.2014     Sist endret 28.01.2021

Levendelagring av fisk er villfisk som fanges og oppbevares i merder inntil 12 uker. I løpet av levendelagringen er fisken innom en restitusjonsmerd og mellomlagringsmerd. Fisken skal fôres før det er gått 4 uker i merd.

Fisken kan i hele perioden sendes til et slaktemottak eller man kan søke om å overføre fisken til et oppdrettsanlegg for levendelagring utover 12 uker. Da faller dette inn under fangstbasert akvakultur og de forskriftene som gjelder for dette.

Formålet med levendelagring er å øke verdien av fanget villfisk når tilgjengelighet av villfisk er god og fiskeprisene er relativt lave.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Brosjyre for fangstbasert akvakultur utgitt av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Gebyrer

Godkjenning av transportenheter for fangstbasert akvakultur er gebyrpålagt.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet