Tilsynskampanje på levendelagring av villfanget torsk 2019

Publisert 21.03.2019     Sist endret 08.01.2020

I 2019 gjennomfører Mattilsynet en tilsynskampanje på levendelagring av villfanget torsk. Det vi konkret skal se på er hvordan fiskere og de som driver levendelagringsanlegg ivaretar fiskehelse og fiskevelferd hos villfanget torsk i merd og båt. Målet er å kartlegge status og kontrollere at reglene følges.

Kampanjeperioden:

4. mars til 31. august

Hvorfor levendelagringskampanje?

Mattilsynet har ikke kartlagt tilstanden innen levendelagring tidligere og trenger oversikt.
Målet med kampanjen er i tillegg å øke kompetansen vår og til de som driver med levendelagring.

Hvem skal vi kontrollere?

I kampanjen skal vi føre tilsyn med fangstfartøyene og levendelagringsanleggene - både de som har levendelagrer i inntil 12 uker og de som har fått dispensasjon inntil 20 uker.

Vi skal kontrollere alle levendelagringsanleggene (ca. 20) og rundt halvparten av fiskebåtene som fangster for levendelagring (ca. 15).

Hva skal vi kontrollere?

På fiskebåtene skal vi kontrollere

  • sortering av fisk
  • fiskevelferd

På levendelagringsanleggene skal vi derfor kontrollere:

  • loggføring og registeringer.
  • restitusjonsmerd: daglig røkting
  • mellomlagring: røkting, fôring og registeringer

I løpet av levendelagringen er fisken innom en restitusjonsmerd og mellomlagringsmerd. Fisken skal fôres før det er gått fire uker i merd. Oppstart av fôring skal meldes til Mattilsynet, se fôringsskjema.

Fisk som dør innen 48 timer fra innsett i restitusjonsmerd kan brukes til mat. Dør fisken etter 48 timer fra innsett, er den blitt et biprodukt og skal håndteres som det. Vi skal derfor kontrollere at dødfisken som oppstår ved levendelagring blir sortert rett, til henholdsvis mat og biprodukter

De som har fått innvilget sin søknad om dispensasjon inntil 20 uker, skal oppfylle de vilkårene som er satt i tillegg.

Sluttrapport

Første tertial 2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kampanjen, kontakt
Søren Sofus Lundtorp Olsen, spesialinspektør, seksjon fisk og mat, avdeling Finnmark.
Tel: 22 77 89 37


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kampanjen, kontakt
Søren Sofus Lundtorp Olsen, spesialinspektør, seksjon fisk og mat, avdeling Finnmark.
Tel: 22 77 89 37