Kunngjøring

Mattilsynet opprettholder vedtak om å avslå midlertidig godkjenning for produksjon av triploid settefisk

Publisert 01.12.2020     Sist endret 01.12.2020

Mattilsynets hovedkontor har avgjort en klagesak og opprettholder vedtaket om å avslå ny midlertidig godkjenning for Skardalen Settefisk AS som har produsert triploid settefisk.

Skardalen Settefisk AS søkte om ny midlertidig godkjenning i 2019. Mattilsynets region nord avslo søknaden, og nå har Mattilsynets hovedkontor behandlet klagen på avslaget.

Det endelige avslaget har konsekvenser for oppdrettere som etterspør triploid settefisk, ved at Skardalen ikke har lov til å til å produsere triploid settefisk og derfor ikke kan være leverandør.

Oppfyller ikke kravene i regelverket.

Mattilsynets hovedkontor mener at Skardalen ikke har vært driftet i tråd med regelverket, og at krav om internkontrollsystem og levemiljø for fisken ikke er oppfylt. Hovedkontoret opprettholder derfor avslaget.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Fant du det du lette etter?