Rensefisk

Publisert 10.01.2022     Sist endret 16.06.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Rensefisk er visse typer fiskearter som spiser lus som sitter på oppdrettsfisken. Rensefisk er ein biologisk rensemetode som er viktig i kampen mot lakselusen.

Fiskere som fanger rensefisk og oppdrettere som bruker rensefisk må sørge for at rensefiskens helse og velferd blir ivaretatt og at rensefisk ikke er med på å spre fiskesykdommer.

Mattilsynet regulerer oppdrett, hold og bruk av rensefisk gjennom det samme regelverket som for hold av matproduserende fisk. Formålet med det regelverket er å fremme god helse og ivareta god velferd hos fisken.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldepliktig hendelseAltinn

Import og eksport

Samme regelverk gjelder som for andre akvakulturdyr både mht samhandel og import/eksport.