Kan rensefisk spre PD-virus?

Publisert 06.12.2012     Sist endret 06.12.2012

Villfanget rensefisk kan fungere som mekanisk vektor for overføring av PD-virus, men det er lite sannsynlig at den kan fungere som en biologisk vektor. Det er konklusjonene i en risikovurdering Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

I rapporten «Risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved bruk av leppefisk i norsk laksefiskoppdrett» vurderer Veterinærinstituttet sannsynligheter for hendelser som kan føre til at PD-virus blir spredt. Vurderingene er basert på tilgjengelig kunnskap om pankreassykdom, PD-virus og rensefisk.

Villfanget fra PD-sone

Det er moderat til høy sannsynlighet for at det er PD-virus i vann og i rensefisk fanget i PD-sonen. Konsentrasjonen vil være stigende jo nærmere fisken fanges med anlegg med PD-virus infisert fisk.

Hvis rensefisk eller vann er infisert med PD-virus når det tas inn i anlegg, er det moderat til høy sannsynlighet for at dette vil føre til infeksjon hos laksefisken i anlegget.

Fant du det du lette etter?